USLOVI ZA IZLAGANJE

CENOVNIK USLUGA

 • Navedene cene važe do 01. jula 2019. godine
 • VRSTA USLUGE
 • CENA (RSD)*
 • Prostor bez štand konstrukcije (Cena je izražena po m²):
 • 2.400,00
 • Štand – Tip I-52m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 408.000,00
 • Štand – Tip II-24m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 192.000,00
 • Štand – Tip III-12m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 108.000,00
 • Pult (dve stolice i priključak za struju)/kom:
 • 27.000,00
 • Konferencijska sala za prezentacije (cena je izražena za salu od 100 mesta/1h):
 • 14.400,00
 • Navedene cene važe do 01. septembra 2019. godine
 • VRSTA USLUGE
 • CENA (RSD)*
 • Prostor bez štand konstrukcije (Cena je izražena po m²)
 • 3.000,00
 • Štand – Tip I-52m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 450.000,00
 • Štand – Tip II-24m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 213.600,00
 • Štand – Tip III-12m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 120.000,00
 • Pult (dve stolice i priključak za struju)/kom:
 • 30.000,00
 • Konferencijska sala za prezentacije (cena je izražena za salu od 100 mesta/1h):
 • 16.800,00
 • Navedene cene važe do 10. oktobra 2019. godine
 • VRSTA USLUGE
 • CENA (RSD)*
 • Prostor bez štand konstrukcije (Cena je izražena po m²)
 • 3.600,00
 • Štand – Tip I-52m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 517.800,00
 • Štand – Tip II-24m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 246.000,00
 • Štand – Tip III-12m² (prostor, štand konstrukcija, sto sa stolicama, struja i grafika)
 • 138.000,00
 • Pult (dve stolice i priključak za struju)/kom:
 • 34.800,00
 • Konferencijska sala za prezentacije (cena je izražena za salu od 100 mesta/1h):
 • 19.200,00

KONSTRUKCIJA ŠTANDA

Štandovi sadrže sledeću opremu, nameštaj i priključke:

 • stoni štender
 • sto (1)
 • stolice (3)
 • pult i barska stolica (1)
 • skladište od 1 m² sa mogućnošću zaključavanja
 • pregradni zidovi (beli), visine od 250 cm
 • itison u pločama
 • pult (beli) sa imenom kompanije i brojem štanda
 • reflektori (2) na 5 m²
 • utičnica (1) od 220 volti
 • struja (snaga tokom dana) i potrošnja za standardnu utičnicu od 220V i sa standardnim reflektorima

IZGLED ŠTANDA