PROGRAM

 • Utorak16.10.2018.
 • Sreda17.10.2018.
 • Četvrtak18.10.2018.
10:00-11:00

OKUPLJANJE UČESNIKA I IZLAGAČA

11:00-13:00

SALA 5

Panel diskusija tokom svečanog otvaranja

INVESTICIJE I UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU

 • Nenad Grbić, Pokrajinski sekretar za građevinarstvo, energetiku i saobraćaj
 • Aleksandar Andrić, zamenik Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Aleksandar Kravić, Član gradskog veća Grada Novog Sada zadužen za saobraćaj
 • Branko Smiljanić, savetnik, Koridori Srbije
 • dr Dragan Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, direktor Departmana za saobraćaj

13:00-14:00

KOKTEL DOBRODOŠLICE

14:00-16:00

SALA 6

Konferencija:

SAVETOVANJE INSPEKTORA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad Srbija, 16. oktobar 2018. godine.
Organizator:
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ
CILJEVI:
 • Upoznavanje sa novinama u pravnoj regulativi u oblasti puteva, drumskog i železničkog saobraćaja.
 • Razmena informacija i iskustva kod inspekcijskog nadzora.
 • Informacije o novostima iz sudske prakse.
TEMATSKE OBLASTI:
 • Bezbednost saobraćaja na putnim prelazima. - Nosilac teme je Jovo Milanović, pokrajinski inspektor za željeznički saobraćaj.
 • Aktuelnosti iz oblasti prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju. - Nosilac teme je Branislav Pažur, pokrajinski inspektor za drumski saobraćaj.
 • Aktuelnosti koje je doneo novi zakon o putevima. - Nosilac teme je Zorica Pavićević, pokrajinski inspektor za državne puteve.
 • Prikaz organizacije i rada inspektorata Republike Srpske. - Danislav Drašković, direktor Inspektorata R.S.
Kontakt:
 • Graovac Milorad, načelnik pokrajinske inspekcije za saobraćaj i građevinu.

10:00-17:00

Glavni ulaz

Nacionalna vozačka akademija (NAVAK) d.o.o. Beograd

SIMULACIJA ČEONOG SUDARA I BOČNOG PREVRTANJA AUTOMOBILA
ZNAČAJ SIGURNOSNOG POJASA, VAZDUŠNIH JASTUKA I UPOTREBE DEČIJIH SEDIŠTA

8:00-16:15

Velika sala

XIV međunarodni Simpozijum

“PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2018”


Kongresni centar Master, Novi Sad Srbija, 17 i 18. oktobar 2018. godine.

Simpozijum Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2018 je četrnaesti simpozijum u nizu posvećenih pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima, a koji je prvi put organizovan 1990. godine.

ORGANIZATORI:
 • Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Saobraćajni fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu;
 • Kriminalističko-policijska akademija, Zemun;
 • Republika Srbija, Agencija za bezbednost saobraćaja;
 • Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije.
CILJEVI:
 • Osposobljavanje i jačanje aktivnosti zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja;
 • Analiza i vrednovanje aktuelnih problema, trendova, etiologije i fenomenologije saobraćajnih nezgoda, iskustva, znanja i istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • Razvoj odgovarajuće strategije bezbednosti saobraćaja i sistema prevencije saobraćajnih nezgoda u odnosu na data znanja i iskustva.
TEMATSKE OBLASTI:
 • Organizacija i sprovođenje bezbednosti saobraćaja;
 • Bezbedniji učesnici u saobraćaju;
 • Bezbedniji putevi i kretanje;
 • Bezbednija vozila;
 • Aktivnosti nakon nezgode.
VAŽNI DATUMI:
 • 01. avgust 2018. – Registracija i prijava apstrakta (putem sajta: www.yubs.rs)
 • 10. avgust 2018. – Obaveštavanje autora o prihvatanju rada
 • 15. septembar 2018. – Dostava radova (putem sajta: www.yubs.rs)
 • 25. septembar 2018. – Recenzija radova
 • 01. oktobar 2018. – Konačan Program Simpozijuma
 • 17. oktobar 2018. – Svečano otvaranje Simpozijuma
KONTAKT:

  U vezi simpozijuma:

 • Boško Matović, MSc
  Tel: (+381) 21 485 2494
  Fax: (+381) 21 450 644
  Mob: (+381) 66 910 8092
  e-mail: boskom@uns.ac.rs
 • U vezi smeštaja:

 • Balkanija d.o.o. Novi Sad
  Tel: (+381) 21 301 45 90
  Žika: (+381) 64 12 37 612
  Sonja: (+381) 65 984 27 122
  e-mail: info@balkanija.rs
  Web: www.balkanija.rs

11:30-14:30

SALA 5

Radionica

IZAZOVI U RADU TRANSPORTNIH PREDUZEĆA I NOVE MOGUĆNOSTI TEORISKIH I PRAKTIČNIH OBUKA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad Srbija, 17. oktobar 2018. godine.
ORGANIZATOR:
 • AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.
CILJEVI:
 • Upoznati predstavnike transportnih preduzeća sa mogućnostima da se kroz treninge i unapređenje znanja unapredi i efikasnost poslovanja preduzeća;
 • Predstaviti modele koji su praktično primenljivi i efikasni u pogledu unapređenja bezbednosti vozača i vozila preduzeća;
 • Predstaviti modele za ispunjavanje zakonskih obaveza transportnih preduzeća u pogledu praćenja i evidentiranja rada vozača i vozila;
 • Predstaviti modelu uspostavljanja periodične obuke CPC-a, kao elementa koji unapređuje rad vozača i doprinosi efikasnijim transportnim procesima.
TEMATSKE OBLASTI:
 • Unapređenje bezbednosti saobraćaja u transportnim preduzećima;
 • Unapređenje znanja i veština vozača kompanije;
 • Zakonske obaveze transportnih preduzeća;
 • Periodična obuka CPC - prilika za unapređenje znanja i veština;
AGENDA RADIONICE:
 • Registracija i podela materijala,
 • Izazovi u radu transportnih preduzeća,
 • Nove mogućnosti teorijskih i praktičnih obuka,
 • Unapređenje efikasnosti rada transportnih preduzeća - primenjeni model analize,
 • Okrugli sto - tema: Zakonske obaveze transportnih preduzeća,
 • Koktel za goste
KONTAKT:

14:00-15:00

SALA 6

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad Srbija, 17. oktobar 2018. godine.
14:30-15:30

SALA 5

Prezentacija

PROGRAM ZA OČITAVANJE I ANALIZU PODATAKA SA VOZAČKIH KARTICA I TAHOGRAFA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad Srbija, 17. oktobar 2018. godine.
ORGANIZATOR:
 • Aetrcontrol kft, Budimpešta
CILJEVI:
 • Prezentacija programa za očitavanje i analizu podataka sa vozačkih kartica i tahografa uz potpunu primenu odredbi i zakona.
TEMATSKE OBLASTI:
 • Očitavanje vozačkih kartica i tahografa na bazi interneta;
 • Obrada taholistića
KONTAKT:

10:00-17:00

Glavni ulaz

Nacionalna vozačka akademija (NAVAK) d.o.o. Beograd

SIMULACIJA ČEONOG SUDARA I BOČNOG PREVRTANJA AUTOMOBILA
ZNAČAJ SIGURNOSNOG POJASA, VAZDUŠNIH JASTUKA I UPOTREBE DEČIJIH SEDIŠTA

9:00-16:00

SALA 6

XIV međunarodni Simpozijum

“PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2018”


Kongresni centar Master, Novi Sad Srbija, 17 i 18. oktobar 2018. godine.

Simpozijum Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2018 je četrnaesti simpozijum u nizu posvećenih pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima, a koji je prvi put organizovan 1990. godine.

ORGANIZATORI:
 • Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu;
 • Saobraćajni fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu;
 • Kriminalističko-policijska akademija, Zemun;
 • Republika Srbija, Agencija za bezbednost saobraćaja;
 • Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije.
CILJEVI:
 • Osposobljavanje i jačanje aktivnosti zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja;
 • Analiza i vrednovanje aktuelnih problema, trendova, etiologije i fenomenologije saobraćajnih nezgoda, iskustva, znanja i istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • Razvoj odgovarajuće strategije bezbednosti saobraćaja i sistema prevencije saobraćajnih nezgoda u odnosu na data znanja i iskustva.
TEMATSKE OBLASTI:
 • Organizacija i sprovođenje bezbednosti saobraćaja;
 • Bezbedniji učesnici u saobraćaju;
 • Bezbedniji putevi i kretanje;
 • Bezbednija vozila;
 • Aktivnosti nakon nezgode.
VAŽNI DATUMI:
 • 01. avgust 2018. – Registracija i prijava apstrakta (putem sajta: www.yubs.rs)
 • 10. avgust 2018. – Obaveštavanje autora o prihvatanju rada
 • 15. septembar 2018. – Dostava radova (putem sajta: www.yubs.rs)
 • 25. septembar 2018. – Recenzija radova
 • 01. oktobar 2018. – Konačan Program Simpozijuma
 • 17. oktobar 2018. – Svečano otvaranje Simpozijuma
KONTAKT:

  U vezi simpozijuma:

 • Boško Matović, MSc
  Tel: (+381) 21 485 2494
  Fax: (+381) 21 450 644
  Mob: (+381) 66 910 8092
  e-mail: boskom@uns.ac.rs
 • U vezi smeštaja:

 • Balkanija d.o.o. Novi Sad
  Tel: (+381) 21 301 45 90
  Žika: (+381) 64 12 37 612
  Sonja: (+381) 65 984 27 122
  e-mail: info@balkanija.rs
  Web: www.balkanija.rs

11:00-12:00

SALA 4

Radionica

PRIMENA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad Srbija, 18.10.2018. od 11.00 do 12.00
ORGANIZATOR:
 • NAVAK
CILJEVI:
 • Informisanje o Pravnom okviru organizacije i funkcionisanja Privrednih društava koja vrše tehnički pregled vozila
TEMATSKE OBLASTI:
 • Bezbednost saobraćaja
KONTAKT:
 • mr Blagoje Milinić
  064/113-25-34
  e-mail: bmilinic@yahoo.com
 • master Pavle Kovačević, dip. pravnik
  Tel: 064/993-53-31

10:00-17:00

Glavni ulaz

Nacionalna vozačka akademija (NAVAK) d.o.o. Beograd

SIMULACIJA ČEONOG SUDARA I BOČNOG PREVRTANJA AUTOMOBILA
ZNAČAJ SIGURNOSNOG POJASA, VAZDUŠNIH JASTUKA I UPOTREBE DEČIJIH SEDIŠTA