PROGRAM

 • Četvrtak26.10.2017.
 • Petak27.10.2017.
 • Subota28.10.2017.
10:00 AM

Adobe Photoshop beginner course

12:00 AM

The latest design standarts for web

Simpozijum Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2016 je trinaesti simpozijum u nizu posvećen pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima, a koji je prvi put organizovan 1990. godine.

Organizatori:
 • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • Fakultet za građevinu, saobraćajno inženjerstvo i arhitekturu Univerziteta u Mariboru, Slovenija;
 • Kriminalističko-policijska akademija, Zemun;
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš;
 • Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije.
Ciljevi:
 • Osposobljavanje i jačanje aktivnosti zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja;
 • Analiza i vrednovanje aktuelnih problema, trendova, etiologije i fenomenologije saobraćajnih nezgoda, iskustva, znanja i istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • Razvoj odgovarajuće strategije bezbednosti saobraćaja i sistema prevencije saobraćajnih nezgoda u odnosu na data znanja i iskustva.
Tematske oblasti:
 • Upravljanje bezbednošću saobraćaja;
 • Bezbedniji učesnici u saobraćaju;
 • Bezbedniji putevi i kretanje;
 • Bezbednija vozila;
 • Aktivnosti nakon nezgode.
Važni datumi:
 • 01. avgust 2016. – Registracija i prijava abstrakta
 • 10. avgust, 2016. – Informacija za autore o prihvatanju rada
 • 15. septembar, 2016.– Predaja radova
 • 25. septembar, 2016.– Pregled radova
 • 01. oktobar, 2016. – Finalni program simpozijuma
 • 13. oktobar, 2016. – Svečano otvaranje simpozijuma
Kontakti:

Laurence Francis
Speaker
02:00 PM

How to create vectors with Adobe Illustrator

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
04:00 PM

Build awesome templates with Adobe Photoshop

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
06:00 PM

Presentation professional wordpress developers

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
10:00 AM

Adobe Photoshop beginner course

12:00 AM

The latest design standarts for web

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
02:00 PM

How to create vectors with Adobe Illustrator

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
04:00 PM

Build awesome templates with Adobe Photoshop

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
06:00 PM

Presentation professional wordpress developers

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
10:00 AM

Adobe Photoshop beginner course

12:00 AM

The latest design standarts for web

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
02:00 PM

How to create vectors with Adobe Illustrator

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
04:00 PM

Build awesome templates with Adobe Photoshop

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
06:00 PM

Presentation professional wordpress developers

Our most popular service is our Virtual Receptionist. We know that sometimes it’s difficult to get to the phone if you are in the middle of something and you don’t want to miss that important call that could be the start of an exciting new business opportunity, so let us answer it for you.


Laurence Francis
Speaker
10:00-13:00

SALA 4

Panel diskusjija:

SAVETOVANJE INSPEKTORA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI APV


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Pokrajinski sekretarijat za energetiku, gradjevinarstvo i saobraćaj
Cilj:
 • Povećanje informisanosti stručne javnosti o inspekcijskom nadzoru iz oblasti saobraćaja.
Tematske oblasti:
 • Problemi u primeni novog Zakona o prevozu putnika i Zakona o prevozu tereta - Nosilac teme je Pokrajinski inspektor za drumski saobraćaj Branislav Pažur;
 • Prikaz predloga nacrta zakona o putevima - Nosilac teme je Pokrajinska inspektorka za državne puteve Zorica Pavićević;
 • Putni prelazi u okviru novog zakona o železnici - Nosilac teme je Pokrajinski inspektor za železnički saobraćaj Jovo Milanović.
Kontakt:
 • Graovac Milorad, načelnik odseka za inspekcijski nadzor u saobraćaju i građevini
  Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
  Broj tel: 063/263-658, milorad.graovac@vojvodina.gov.rs

11:00-13:00

SALA 5

LOGISTIKA DANAS – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Srpska Logistička Asocijacija
Cilj:
 • Analiza trenutnog stanja logistike u regionu, problemi i pravci razvoja.
Tematske oblasti:
 • Intralogistika
 • Distribucija
 • Drumski, vodni i železnički transport
Predavači:
 • Predavači: prof.dr Milosav Georgijević (SLA), Bojan Ćuk (STAMH), Vladimir Jović (Univerexport), Vladan Mišić (Luka Konstanca) i Msc Marijana Devčić (FTN)
Kontakt:
 • Branka Patić Macan, marketing menadžer SLA
  Augusta Cesarca 18, Novi Sad
  Broj tel: 381 60 043 45 01
  brankapaticmacan@logistikaitransport.com

13:00-13:30

SVEČANO OTVARANJE SAJMA TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2017, koktel

Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
13:30-14:00

SALA 4

STANJE BICIKLISTIČKE (TURISTIČKE) SIGNALIZACIJE NA TRASI EUROVELO 6 KORIDORA U A.P. VOJVODINI


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Cilj:
 • Cilj prezentacije je da predstavi rezultate elaborata o stanju bicikitičke signalizacije na trasi najvažnijeg međunarodnog biciklističkog koridora u A.P. Vojvodini Eurovela 6. U završnom delu izlaganja biće obrađeni izazovi koji se postavljaju pred sve učesnike u postupku implementacije biciklističke signalizacije na terenu od investitora, preko projektatskih kuća do firmi koje proizvode signalizaciju i postavljaju je na terenu.
Predavač:
 • Mast. inž Nenad Berić
Kontakt:
 • Mast. inž Nenad Berić
  telefon: +381-060-01951-00
  nenad.beric@vojvodina.gov.rs

13:30-14:30

SALA 5

Prezentacija:

ŠTA ZNAČE TRACE, COCTA, APACHE, AUTOPACE, NEOSIS, INTEND I ENGAGE?
PREDSTAVLJANJE HORIZON 2020 PROJEKATA KOJE SAOBRAĆAJNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU VODI ILI UČESTVUJE NA NJIMA."


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, Srbija, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Cilj:
 • Informisanje i upoznavanje stručne i ostale javnosti kroz prezentaciju aktivnosti u okviru projekata HORIZON 2020 koje vodi ili u kojima učestvuje Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Tematske oblasti:
 • Međunarodna akademska i naučna saradnja
Prezentatori:
 • Docent dr Vladislav Maraš - v.maras@sf.bg.ac.rs
 • Istraživač-saradnik Emir Ganić e.ganic@sf.bg.ac.rs
Kontakt:
 • Draško Tankosić, - dtankosic@ukt.rs , br.tel.: 060 3777 343

14:30-16:30

SALA 4

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI U FUNKCIJI RAZVOJA I POVEĆANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, Srbija, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Zodax d.o.o. Beograd

10:00-17:00

Na svakih 2 sata
Dvorište sajma

SIMULACIJA ČEONOG SUDARA I BOČNOG PREVRTANJA AUTOMOBILA.
ZNAČAJ SIGURNOSNOG POJASA, VAZDUŠNIH JASTUKA I UPOTREBE DEČIJIH SEDIŠTA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, Srbija, četvrtak, 26. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Nacionalna vozačka akademija (NAVAK) d.o.o. Beograd

09:30-17:00

SALA 5 i 6

VI Međunarodno savetovanje „U susret humanom gradu“:

INTELIGENTNA MOBILNOST - SINERGIJA IZMEĐU ODRŽIVE MOBILNOSTI I NOVIH TEHNOLOGIJA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, petak, 27. oktobar 2017. godine.
Organizatori:
 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj;
 • Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Udruženje „Humani grad“ Novi Sad.
Ciljevi:
 • Ovogodišnjim savetovanjem imamo za cilj da podstaknemo nova suočavanja sa savremenim izazovima i pokrenemo zajedničke inicijative koje će voditi ka novoj dimenziji planiranja i bržoj afirmaciji “pametne mobilnosti” u gradovima jugoistočne Evrope.
  Primena savremenih tehnoloških inovacija je u protekloj deceniji ekspandirala upravo u oblasti saobraćaja menjajući zahteve za putovanjima i mere upravljanja sistemom saobraćaja. Cilj nam je da na ovogodišnjem savetovanju zajedno pokušamo da nađemo odgovore na pitanja: Na koji način prilagoditi lokalnim uslovima, opravdati, ubrzati i institucionalizovati uvođenje pojedinih tehnoloških inovacija, regulativnih i ekonomskih mera? Koje su njihove prednosti i kakvi su im nedostaci? Kako sistem obrazovanja prilagoditi intezivnim promenama? Kako podstaći razvoj i konkurentnost ekonomije u ovoj oblasti u gradovima jugoistočne Evrope?
  Ovog puta želimo da pokažemo da “pametan grad” podrazumeva “inteligentnu mobilnost” sa svim aspektima održivosti. Ona je preuslov ekonomskog prosperiteta, socijalne ravnopravnosti i kvaliteta životne sredine.
Tematske oblasti:
 • Institucionalizacija i upravljanje pametnom i održivom mobilnošću
 • Novi oblici prevoza
 • Prednosti i nedostaci vozila bez vozača
 • Budućnost prikupljanja podataka i modelovanja saobraćajne potražnje
 • Efekti uvođenja ITS-a
 • Organizacija javnog prevoza
 • Prevoz robe u urbanim sredinama – nove perspektive
 • Korišćenje zemljišta u funkciji održive urbane mobilnosti
 • Novi oblici ekonomskih mera
 • Uloga pešačenja i vožnje bicikla u smanjenju zagušenja
 • Procena uticaja saobraćaja na životnu sredinu.
Kontakti:
 • Prof. dr Vuk Bogdanović, predsednik Programskog odbora, vuk@uns.ac.rs
 • Prof. dr Valentina Basarić, predsednik Organizacionog odbora, plast@uns.ac.rs
 • Doc. dr Jelena Mitrović Simić, tehnički sekretar Savetovanja, mjelena@uns.ac.rs
 • www.humanecityns.org

10:00-11:00

SALA 4

Panel diskusija:

NOVI SAD – SMART CITY


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, petak, 27. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Gradska Uprava za saobraćaj i puteve
 • Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada
Cilj:
 • Povećanje informisanosti stručne i šire javnosti o različitim pravcima razvoja saobraćaja u Novom Sadu.
Tematske oblasti:
 • Planiranje održive mobilnosti u saobraćaju;
 • Unapređenje bezbednosti saobraćaja;
 • Edukacija najmlađih učesnika u saobraćaju;
 • Bisiklistički saobraćaj.
Kontakt:
 • Basarić Đorđe, v.d. načelnika uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada;
  Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
  Tel: 021/529-721, 4882-835, 064/87-26-444
  www.sbsns.rs

11:00-13:00

SALA 4

Konferencija:

Sajam saobraćaja - TRAFFIC SOLUTIONS EXPO
Saobraćajno-obrazovni čas "Pažljivkova pravila u saobraćaju"


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, petak 27. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Agencija za bezbednost saobraćaja – organizuje saobraćajno-obrazovni čas "Pažljivkova pravila u saobraćaju"
Cilj:
 • Upoznavanje dece sa osnovnim pravilima u saobraćaju, radi sticanja neophodnih znanja za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Saobraćajno-obrazovni čas je zamišljen tako, da deca kroz pesmu i igru sa Pažljivkom uče kako treba da se bezbedno ponašaju u soaobraćaju, a to je najprihvatljiviji način učenja za decu uzrasta do 9 godina.
Tematske oblasti:
 • Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje
Kontakt:
 • Duško Pešić 064/8428009, 064/8428009

13:00-14:00

SALA 4

Konferencija:

BEZBEDNE I PAMETNE SAOBRAĆAJNICE – SMART & SAFE TRAFFIC


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, petak 27. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • SELMA doo, IPWAY doo i Razvojno – Edukativni Centar
Cilj:
 • Cilj projekta “Bezbedne i pametne saobraćajnice” je da napravi prekretnicu na polju praćenja i analize bezbednosti u saobraćaju. To praktično znači da se uvodi automatizacija procesa preduzimanja mera i akcija u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju a na osnovu ponašanja učesnika u saobraćaju. Ovim projektom se definiše identifikovanje mogućih uzroka saobraćajnih nezgoda i preventivno delovanje na uzročnike koji predstavljaju najveću i najčešću opasnost.
Tematske oblasti:
 • Sistemi bezbednosti i zaštite u Projektu “Bezbedne i pametne saobraćajnice” imaju zadatak da umanje i/ili onemoguće prekršajna i krivična dela a ujedno olakšaju primenu mera protiv onih koji se ne pridržavaju zakonom propisanih normi, merama zaštite. Osnovne karakteristike sistema bazirani su na detekciji i indetifikaciji vozila a okvirno mogu se podeliti u:
 • Prepoznavanje tablica sa prednje ili zadnje strane vozila;
 • Broj tablice;-Nacionalnost; (Atributi);
 • Brzinu vozila;
 • Vožnju u suprotnom smjeru;
 • Detekciju prevoza opasnih materija;
 • Klasifikacija opasnih materija;
 • Klasa vozila (kamion/putničko vozilo).
Kontakt:
 • Silvija Paloš –SELMA, silvija@selma.rs
 • Vladimir Kos –IPWAY, vladimir.kos@ipway.rs
 • Zoran Kanazir- REC, zoran.kanazir@rec.edu.org

10:00-17:00

Na svakih 2 sata
Dvorište sajma

SIMULACIJA ČEONOG SUDARA I BOČNOG PREVRTANJA AUTOMOBILA.
ZNAČAJ SIGURNOSNOG POJASA, VAZDUŠNIH JASTUKA I UPOTREBE DEČIJIH SEDIŠTA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, Srbija, petak, 27. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Nacionalna vozačka akademija (NAVAK) d.o.o. Beograd

11:00-12:00

SALA 4

Konferencija:

Bezbednost saobraćaja na putevima - Predložene izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, subota 28. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Nacionalna Vozačka Akademija - NAVAK; Beograd.
  Izlagači: mr Blagoje Milinić, dip.inž. i Pavle Kovačević, master pravnik.
Cilj:
 • Informisanje posetilaca o predloženim značajnijim izmenama u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Tematske oblasti:
 • Bezbednost saobraćaja.
Kontakt:
 • Blagoje Milinić, bmilinic@yahoo.com, 064/113-25-34

12:00-13:00

VIP salon

Radni sastanak izlagača, učesnika i organizatora, brainstorming, koktel

Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, subota, 28. oktobar 2017. godine.
10:00-17:00

Na svakih 2 sata
Dvorište sajma

SIMULACIJA ČEONOG SUDARA I BOČNOG PREVRTANJA AUTOMOBILA.
ZNAČAJ SIGURNOSNOG POJASA, VAZDUŠNIH JASTUKA I UPOTREBE DEČIJIH SEDIŠTA


Kongresni centar Master Novosadskog sajma, Novi Sad, Srbija, subota, 28. oktobar 2017. godine.
Organizator:
 • Nacionalna vozačka akademija (NAVAK) d.o.o. Beograd