PROFIL IZLAGAČA

Izlagači na TRAFFIC SOLUTIONS EXPO su proizvođači, uvoznici proizvoda i/ili pružaoci različitih usluga iz svih vidova saobraćaja (drumski, železnički, vodni, avio i ptt saobraćaj).

Izlagačke oblasti su:

 • Politike, strategije i planovi razvoja u saobraćaju
 • Saobraćajni inženjering - planiranje i projektovanje objekata u saobraćaju, nadzor i konsalting
 • Sistemi i oprema (hardver i softver) za projektovanje, upravljanje, merenje, praćenje i kontrolu saobraćaja
 • Izgradnja i održavanja saobraćajne infrastrukture
 • Mehanizacija i oprema za izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture
 • Signalizacija i oprema u saobraćaju
 • Prevoz putnika – planiranje i organizacija prevoza, vozila i prateća oprema
 • Logistika, transport i usluge u transportu – pakovanje, pretovar, skladištenje robe i špediterski poslovi
 • Mehanizacija i oprema za pakovanje, transport, pretovar i skladištenje robe
 • Usluge u PTT saobraćaju – poštanske pošiljke, telekomunikacije i veze
 • Obuke, stručne edukacije i edukacije učesnika u saobraćaju
 • Osiguranje u saobraćaju – osiguranje putnika, robe, vozila i opreme
 • Kreditiranje poslova i preduzeća iz oblasti saobraćaja
 • Mediji i izdavaštvo u oblasti saobraćaja
 • Ostale usluge u saobraćaju – snabdevanje gorivima, tehnički pregledi, održavanje vozila ili opreme, pomoć na putu i slično