POSETIOCI

Posetioci TRAFFIC SOLUTIONS EXPO su:

  • Donosioci odluka na međunarodnom, nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou koji rade u oblasti saobraćaja
  • Predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija, fondova i tela koji investiraju u oblast saobraćaja i saobraćajne infrastrukture
  • Predstavnici nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih javnih preduzeća, direkcija i zavoda iz oblasti saobraćaja
  • Izvođači radova, proizvođači opreme ili davaoci usluga u saobraćaju
  • Predstavnici obrazovnih ustanova i strukovnih organizacija iz oblasti saobraćaja
  • Predstavnici medija
  • Šira društvena javnost zainteresovana za temu saobraćaja

Ulaz na TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2019 je besplatan za sve posetioce uz obaveznu registraciju.