ACCOMMODATION

HOTELS IN NOVI SAD

HOTEL MASTER

Braće Popović bb, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 4878700, Fax: +381 21 4878777

office@a-hotel-master.com
www.a-hotel-master.com

Map

HOTEL PARK

Novosadskog sajma 35, 21000 Novi Sad, Serbia

+ 381 21 4888888, Fax: +381 21 4888878

info@hotelparkns.com
www.hotelparkns.com

Map

HOTEL PUTNIK

Ilije Ognjanovića 24, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 6615555, Fax: +381 21 422652

info@hotelputnik.rs
www.hotelputnik.rs

Map

HOTEL VOJVODINA

Trg slobode 2, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 6622122, Fax: +381 21 6615445

office@hotelvojvodina.rs
www.hotelvojvodina.rs

Map

HOTEL ZENIT

Zmaj Jovina 8, 21000 Novi Sad, Serbia

+ 381 21 6621444, + 381 63 52 02 43

office@hotelzenit.rs
www.hotelzenit.rs

Map

HOTEL NOVI SAD

Bulevar Jaše Tomića bb, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 442511, Fax: +381 21 443072

info@hotelnovisad.rs
www.hotelnovisad.co.rs

Map

HOTEL CENTAR

Uspenska 1, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 4776333, Fax: + 381 21 4776322

recepcija@hotel-centar.rs
www.hotel-centar.rs

Map

HOTEL LEOPOLD I

Petrovaradinska tvrđava, Petrovaradin/Novi Sad, Serbia

+381 21 4887878

office@leopoldns.com
www.leopoldns.com

Map

HOTEL SHERATON

Polgar Andraša 1, 21000 Novi Sad, Serbia

+381 21 4878000, Fax: +381 21 4878000

info@starwoodhotels.com
www.starwoodhotels.com

Map